Familjen Dima och Natasha

Sedan 1996 har församlingen varit med och gett stöd till pastorsparet Natasia & Dima Romanchik, som byggt upp en pingstförsamling i Klaipeda, Litauen. Det började med 5 personer som samlades i ett hem och idag har församlingen
växt till ca 50 medlemmar. Under många år har de hyrt lokal på olika ställen, men under 2009 fick de möjlighet att hyra sin egen kyrkolokal, vilket innebär att verksamheten kan utökas. Församlingen i Klaipeda fortsätter att växa. Idag är det bara en liten del vi stöttar ekonomiskt, men vänskapsbanden mellan våra församlingar är starka.

© 2010 Pingstförsamligen i Karlshamn | Besöksadress: Stenbackavägen 2,  Asarum | Tel: 0454 57 22 90
Postadress: Box 96, 374 22 Karlshamn | Bankgironr: 280-2106